Temaer du bør ha kunnskaper om før du begynner på Flylinjen

Likestrømskretser

 • Ohms og Kirchoffs lover
 • Spenning, strøm og motstand

Motstander

 • Regne på serie og parallellkoblinger samt kombinasjoner av disse

Kapasitans og kondensator

 • Virkemåte og bruk av kondensatorer

Magnestisme, spoler og induksjon

 • Prinsipper for magnetisering i spoler

Vekselstrømsteori

 • Sinuskurver
 • Enfas- og trefasprinsipp
 • Sann, tilsynelatende og reaktiv effekt

Transformatorer

 • Konstruksjon og virkemåte

Filtere

 • 4 grunntyper (HP - LP - BP - BS)

Dioder

 • Symboler
 • Virkemåte
 • Likeretting

Transistorer

 • Konstruksjon og virkemåte av PNP og NPN- transistorer
 • Enkle kretser med forspenning og stabilisering

Bruk av fotoceller

 • Virkemåte

Integrete kretser

 • Operasjonsforsterkere
 • Positiv og negativ tilbakekobling

Digitalteknikk

 • Tallsystemer, binært, oktalt og hexadesimalt.
 • Logiske porter AND NAND OR NOR NOT. Symboler og sannhetstabell.

Grunnleggende datamaskinteori

 • Bit, byte, software, hardware, CPU, IC, RAM, ROM og EPROM.

 

 

© 2004 Skedsmo videregående skole/Flylinjen.
Oppdatert 20. mars 2017