Utdanning til fagarbeider som flymekaniker og avioniker

Veien fram til fagbrev som flymekaniker eller avioniker ( flyelektroniker) starter i den videregående skole. Opplæringstiden er 5 år, med 3 år i skole og 2 år som lærling i bedrift.

Første skoleår:
grunnkurs elektrofag Vg1
Grunnkurset kan gjennomføres ved hvilken som helst videregående skole.

De to neste årene: Vg2 og Vg3
Etter å ha fullført grunnkurset, kan du søke deg inn på den 2- årige flylinjen ved en av de fire landslinjene. Opptak til landslinjene kan søkes av alle elever uansett hvor de bor i landet.

Skolene

- Bodø VGS i Bodø
- Bardufoss VGS
- Sola VGS i Stavanger
- Skedsmo VGS i Lillestrøm

Flylinjene ved Skedsmo, Sola og Asphaugen tilbyr både avionikk- og flymekanisk utdanning, mens linjen ved Bardufoss kun gir opplæring i flymekaniske fag.

Skedsmo VGS var den første skolen som innehadde Part 147 skolegodkjenning fra Luftfartstilsynet og EU organet EASA. Flylinjen er lokalisert ved Kjeller flyplass på Lillestrøm.

Opplæring i bedriftene

Etter fullført videregående kurs 2 innen flymekaniske- eller avionikkfag, kan du søke læreplass i sivile flyselskaper / flyverksteder eller i Luftforsvaret. Med 2-årig lærekontrakt får du en omfattende og god praktisk opplæring på fly og flysystemer.

Etter å ha fullført skole- og bedriftsdelen på til sammen 5 år, kan du avlegge fagprøve i ett av følgende fagfelt:


- Flystrukturmekaniker
Omfatter vedlikehold av luftfartøyets skrog og øvrig struktur

- Flysystemmekaniker
Arbeider med alle mekaniske systemer på flyet. Testing og utprøving av alle
fast monterte mekaniske installasjoner i forhold til riktig funksjon.

- Flymotormekaniker
Vedlikehold og reparasjon av flymotorer i verksted.
Avionikkfagene

- Avioniker
Test og vedlikeholder alle flyets elektriske og elektroniske systemer.


- Læretiden er på to år og gir den praktiske opplæringen frem til fagbrev.
- Du følger et strukturert opplæringsprogram som gir deg opplæring på de
fagområdene du vil møte som fagarbeider.
- Du blir kjent med bedriften og de ulike verkstedene.
- Arbeidsspråket er hovedsaklig engelsk.

Fagprøven

Selve fagprøven består av en teoretisk og en praktisk del.
Bestått eksamen fra videregående kurs 2 og 3 dekker den teoretiske delen .
Den praktiske delen omfatter reparasjons- og vedlikeholdsoppgaver innen det aktuelle fagfeltet.

Part 66 sertifikat for gjennomført grunnutdanning

Etter at flyfagopplæringen i Europa ble underlagt Luftfartstilsynets godkjenning, vil elever fra Part-godkjent skole få utstedt et sertifikat som dokumentasjon på godkjent fagopplæring i tillegg til fagbrevet.
Fram til våren 2004 var skolegodkjenningen underlagt de felleseuropeiske luftfartsmyndigheter, Joint Aviation Authority (JAA). Fra og med 1. mars 2004 er skolegodkjenningen overtatt av EU organet European Aviation Safety Agency, EASA.

Elever som har gjennomført
- Vg2 og VG3 kursene i en og samme PART 147 godkjente skole
- og bestått samtlige PART 66 eksamener i henhold til EASA kravene
- skolens programmerte tilleggspraksis på luftdyktig materiell pluss minimum to års praksis i bedrift får tildelt dokumentet PART 66 Basic Licence.

 

© 2004 Skedsmo videregående skole/Flylinjen.
Oppdatert 20. mars 2017