Eksamensresultater for privatister

Eksamensresultater for privatister vil i fremtiden kunngjøres her. Den vil kun vise eksamensnummer og resultat. Det tas forbehold om eventuelle skrivefeil. De originale signerte listene er de som til enhver tid gjelder. Kopier av disse er på flylinjens oppslagstavle. Eksamensreultatet fjernes fra denne siden en måned etter eksamensdatoen. Ta kontakt med skolen ved behov for informasjon om eksamener som er gjennomført.

 

e-postadresse: are@flylinjen.no

 

 

© 2004 Skedsmo videregående skole/Flylinjen.
Oppdatert 20. mars 2017