Intet yrke er for vanskelig, intet for lett (Hva er dine fremtidsplaner?)


Etter ferdig skolegang kan du søke om læreplass innen yrker som :


- flymotormekaniker
- flysystemmekaniker
- flystrukturmekaniker
- avioniker

Etter å ha fullført læretid og fått fagbrev, har en også muligheten til å videreutdanne seg til flytekniker i et flyselskap.
Som et alternativ til læretid i bedrift, kan du søke deg inn på Luftforsvarets Skolesenter Kjevik. Dette er en befalsskole hvor du også får flyteknisk opplæring. Forsvaret har en egen lærlingeordning som fører fram til fagbrev.
En flyteknikers oppgave er å godkjenne arbeidsoppgaver som andre eller han selv har utført. En flytekniker gir luftdyktighetsbevis. Etter at en har avlagt godkjenningsprøve på en flytype eller en flyutstyrsgruppe får du status som flytekniker.
Flyteknikere på utestasjon har ansvaret for flyets tekniske stand når det er på bakken. Flyteknikerne har i tillegg rutinemessige sjekker på flyanløp, samt sjekk på nattstoppende fly.
Flytekniker på base derimot gjør tyngre jobber i hangaren, der basen er utstyrt med deler, utstyr/verktøy og supportfunksjoner.
For å opprettholde et høyt sikkerhetsnivå, må alle som skal søke jobb innen sivil luftfart legge frem dokumentasjon på plettfritt rulleblad. Arbeidsgiver vil orientere om fremgangsmåten for å skaffe deg en slik attest. Innen luftforsvaret vil det også bli krevd sikkerhetsklarering.
Alle fagområder innen luftfartøy er veldig opptatt av sikkerhet. Det legges stor vekt på at de som arbeider innen flytekniske fag har ansvarsfølelse, god ordenssans, er nøyaktige, trives med arbeid i team, kan arbeide systematisk og målrettet og forstår viktigheten av god sikkerhetskultur.

 

Veien til fagbrev i flyfagene

Etter endt 10. klasse, begynner du på en treårig utdannelse, hvor du innleder med Vg1 elektrofag, som er obligatorisk for de som vil gå videre på Vg2 flyfag. Grunnkurset er ettårig og gir deg de basiskunnskapene du trenger. Det andre året konsentrerer du deg om flyfagene.

Allerede på V g2 velger du hvilken vei du vil gå: om du vil utdanne deg innen avionikk/flyelektronikk, eller om du velger de flytekniske fag. Flyfagutdannelsen må du bruke ett år ekstra på, sammenlignet med de fleste andre yrkesfagene.
Fullfører du Vg3, kan du bli lærling enten i et flyselskap eller i Luftforsvaret, hvor du også kan satse på en militær karriere. Du får en toårs kontrakt og praktisk opplæring, som gir deg en solid og nødvendig plattform. Etter endt kontrakt er du innehaver av et fagbrev, dersom du består prøven. Da er det lite som kan stoppe deg. Du kan søke arbeid av mekanisk eller elektronisk karakter, i flyselskapene eller i Luftforsvaret. Du kan også videreutdanne deg på høyskoler, universitet eller i Forsvaret. Da kan du stige i gradene og bli ingeniør eller arbeide i ledende, administrative stillinger.

Kort om de forskjellige fagbrevene


Flysystemmekaniker
Arbeidsoppgavene går direkte på alle luftfartøyets mekaniske systemer, som kontroll- og manøvreringssystemer. Arbeidet består av feilsøking, kontroll, skifte og justere komponenter samt prøve ut alle fast monterte mekaniske installasjoner for riktig funksjon.

Flymotormekaniker
En fagarbeider utfører vedlikehold av flymotoren og demontering av motorer, kontroll og reparasjon av deler, sammensetting av motor og sluttprøving er noen av arbeidsoppgavene du vil konsentrere deg om.

Flystrukturmekaniker
Arbeidet omfatter vedlikehold av luftfartøyets struktur, inkludert vinger, stabilisatorer og platekom ponenter. Dette er krevende arbeid som gir utøveren stor utfordring i å finne gode løsninger og vise solid håndverksmessig innsikt.


Avioniker
Dette yrket motsvarer flysystemmekanikerfaget innenfor det elektriske i luftfartøyet. Arbeidet utføres direkte på luftfartøyet og består i kontroll, feilsøking, reparasjon og utskiftning av komponenter. Deretter gjennomgår utstyret komplette prøver for riktig funksjon.
Arbeidet kan også være knyttet til verkstedsarbeide. Elektrisk utstyr og komponenter som blir utmontert av luftfartøyet og som er reparerbart, blir tatt h_nd om ved et slikt komponentverksted. Arbeidsoppgavene omfatter enkle montasjearbeid, reparasjon av elektriske motorer, generatorer, releer og øvrig avionikerutstyr.

Mulighetene videre
Du har også muligheter til å videreutdanne deg til flytekniker i et flyselskap. En flytekniker godkjenner arbeidsoppgaver som andre eller han selv har utført. En flytekniker gir luftdyktighetsbevis. Vedkommendes
godkjennelse bekrefter at arbeidet er gjort i henhold til gjeldene vedlikeholdsunderlag. Du får status som flytekniker etter at du har avlagt godkjennelsesprøve på en flytype eller avionikerutstyr.


Uansett hvilken retning du velger, er det de samme egenskapene som kreves av deg:


- Ansvarsfølelse
- Kritisk sans
- Disiplin og orden
- Kan jobbe alene og sammen med andre
- Kan jobbe systematisk
- Ærlighet
- Være modig - du tør å si fra hvis noe er galt
- Presisjon
Innen fagområder som har med luftfart å gjøre, er det viktigste nøkkelordet: Sikkerhet. Det sier seg selv, siden flytrafikken har millioner av passasjerer hver dag over hele verden. Derfor nytter det ikke å la tilfeldighetene styre deg eller la være å si fra om du er usikker på arbeidsoppgaver eller prosedyrer.
Lykke til med et spennende valg av fremtid !

Trenger du mer informasjon, ta kontakt med Flylinjen på Skedsmo: post@flylinjen.no

 

© 2004 Skedsmo videregående skole/Flylinjen.
Oppdatert 20. mars 2017