Flylinjens ledelse og administrasjonSørum, Aage Bakken
Avdelingsleder


Eriksen, Arill
Eksamensleder


Pettersen, Lars-Eirik
Kvalitetssikringsleder


Gottenberg, Mona
Kontoransatt

Flylinjens faglærere

Arill Eriksen
Lars-Eirik Pettersen
Patrick Parkes
Kjell Søreide
Elisabeth Halsebakk
Rune Raad
Trond Isebakke
Olaf Spydevold
Bjørn Skaland
Karin Engeskaug
Yngve Andersen
Per Bjerkan
Tore Vindvik
Jørgen Lien
Paul Richards
Tommy Søberg

 

© 2004 Skedsmo videregående skole/Flylinjen.
Oppdatert 20. mars 2017