Jobbmuligheter i innen flyfag

Innland

Totalt 120 elever uteksamineres fra de fire landslinjene innen flyfag hvert år.
Det er en rekke bedrifter som tar imot lærlinger innen både sivil og militær luftfart.
De fire fylkene som har landslinjer innen flyfag har inngått en samarbeidsavtale med Flyselskapenes Landsforening og Forsvaret for å sikre at utdanningen gjennomføres i henhold til bransjens og luftfartsmyndighetens krav og forventninger.
Sivil og militær sektor tar imot cirka en halvpart hver av de rundt hundre flyfagelevene som hvert år søker lærekontrakt.

Utland

I Europa ellers vil det være muligheter for jobb hos alle flyselskaper og Part 145 godkjente flyvedlikeholdsbedrifter/ -organisasjoner. Etter at elevene har fullført skole- og læretiden i Norge, vil de være etterspurt i alle land som er i, eller assosiert med EU. Det er i midlertid klokt å gjennomføre hele opplæringsløpet her hjemme før en reiser ut, da er de mer konkurranse dyktige i det store markedet.
Utdanningen ved vår flylinje gir med andre ord en ny åpning ut mot den store verden. Våre elever er i skrivende stund blant de første i Europa som har godkjent grunnutdanning, men må nok ta et initiativ selv dersom de vil ut i den store verden de første årene.

 

© 2004 Skedsmo videregående skole/Flylinjen.
Oppdatert 20. mars 2017