Eksamensresultater for privatister

Eksamensresultater for privatister vil i fremtiden kunngjøres her. Den vil kun vise eksamensnummer og resultat. Det tas forbehold om eventuelle skrivefeil. De originale signerte listene er de som til enhver tid gjelder. Kopier av disse er på flylinjens oppslagstavle. Eksamensreultatet fjernes fra denne siden en måned etter eksamensdatoen. Ta kontakt med skolen ved behov for informasjon om eksamener som er gjennomført.

Modul 01 Matematikk 7. juni 2017 - M01_2017 publisert 14. juni 2017

Modul 06 Materiallære 6. juni 2017 - M06B1_2017 og M06B2_2017 publisert 14. juni 2017

Modul 07AB1 Vedlikeholdsteknikk B1 7. juni 2017 -M7B1_2017 M7B1_ESSAY 1_2017 M7B1_ESSAY 2_2017 publisert 19. juni 2017

Modul 07AB2 Vedlikeholdsteknikk B2 7. juni 2017 - M07AB2E1_2017 og M07AB2E2_2017 publisert 14. juni 2017

Modul 04 Elektronikk 8. juni 2017 - M04B1_2017 og M04B2_2017 publisert 14. juni 2017

Modul 05 Digitalteknikk 12. juni 2017 - M05B1_2017 og M05B2_2017 publisert 14. juni 2017

Modul 11A FASS 8. juni 2017 - publisert M11A_2017 14. juni 2017

Modul 17A Propeller 7. juni 2017 - M17A_2017 publisert 14. juni 2017

Modul 08 Aerodynamikk 13. juni 2017 - M08_2_2017publisert 14. juni 2017

Modul 02 Fysikk 14. juni 2017 -M02_2017 publisert 15. juni 2017

Modul 13 LASS 14. juni 2017 -M13_2017_ publisert 16. juni 2017

Modul 03 Elektrisitetslære 14. juni 2017 - M03_2_2017 publisert 16. juni 2017

Modul 12 HASS 14. juni 2017 - M12_2017_ publisert 19. juni 2017

Modul 15 Gassturbin 16. juni 20 - M15_2017_ publisert 19. juni 2017

Modul 10 Lover og bestemmelser 9. juni 2017 -M10_ESSAY_2017 publisert 19. juni 2017

Modul 09A Menneskelige faktorer 12. juni 2017 -M9_ESSAY_2017 publisert 19. juni 2017

e-postadresse: are@flylinjen.no

 

 

© 2004 Skedsmo videregående skole/Flylinjen.
Oppdatert 20. mars 2017