Luftfartsmyndighetens skolegodkjenning, PART

Alle skoler som gjennomfører flyteknisk opplæring i Europa må inneha luftfartsmyndihetens skolegodkjenning. Fra 1.3.04 ble denne godkjenningsordningen overført fra Joint Aviation Authorities, JAA, til EU-organet EASA under betegnelsen Part-147. Kvalitekskravene er de samme som til europeiske flyselskaper og flyverksteder. Skoler, selskaper og personell som er Part-godkjent gis mulighet til å operere og jobbe i alle EU og EØS land.

Det er av stor betydning for norsk sivil luftfart at skolene er sertifisert etter denne standarden, slik at de sikrer kvalifisert personell med godkjent utdanning.

Flylinjen ved Skedsmo videregående skole i Akershus var den første skolen i landet som fikk godkjent grunnutdannelse i flymekanikk og avionikk i henhold til Part-147. Elever som utdannes ved Skedsmo vil kunne bli sertifisert for jobb i europeisk sivil luftfart.

Godkjenningsrosessen har vært både arbeids- og tidkrevende. For å nå de krav og forventninger som stilles av luftfartsmyndigheten og bransjen, har skolen gitt godkjennelsesarbeidet høy prioritet.

Sammen med god støtte fra Utdanningsavdelingen i Akershus fylkeskommune og skolens administrative ledelse, har målrettet og konstruktiv samarbeide med Luftfartstilsynet bidratt til at godkjenningen ble en realitet. Flylinjen ble tildelt JAR 147 godkjenning i april 2003 og utvidet med Part 147 godkjenning i april 2004.

Som Part 147godkjent skole har Skedsmo satt seg som mål å bli en annerkjent leverandør av framtidige flyteknikere til norsk og europeisk sivil luftfart.

 

© 2004 Skedsmo videregående skole/Flylinjen.
Oppdatert 20. mars 2017